Objavljene su osobine predavanja! (Sreda 26.9.2016)

Za raspored i sadržaj predavanja posetite stranicu RASPORED


Najavljujemo CGS konferenciju 2016 - Beograd, 5. oktobar 

U jesen 2015, tačnije 15.10, CGS plus preduzeće se predstavilo sa celokupnom ponudom i srpskoj inženjerskoj javnosti na prvoj CGS konferenciji u Beogradu. Ponosni smo na to da je konferencija bila regionalnog karaktera, imali smo posete i iz susednih država i to Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. CGS plus je predstavio svoja celokupna programska rešenja za projektovanje infrastrukturnih objekata Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Electra, Autopath, Autosign i Aquaflood. Uporedno sa tim smo predstavili i putno-meteorološke sisteme (CVIS).

Ove godine ćemo organizovati našu sada već drugu CGS konferenciju, 5. oktobra, a moćićete nas posetiti na poznatoj lokaciji Radisson Blu Old Mill hotela u Beogradu. O ovogodišnjoj CGS konferenciji i sadržaju ćemo vas obavestiti u narednom periodu.


 

PREPORUČITE!Preporučite CGS konferenciju
kolegama i prijateljima!


Focus Computers BUILDplus